กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

โครงการปลูกป่า 65 ปี 65 ไร่ มุ่งสู่ Net Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

  • 29 ก.ค. 2565
  • CSR
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งโครงการปลูกป่า 65 ปี  65ไร่ มุ่งสู่ Net Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 คุณสงวน  สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล พร้อมพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันปลูกป่า เพิ่มอีกจำนวน 15 ไร่  จากรอบแรกจำนวน 50 ไร่ ที่จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กค. 2565 ที่ผ่านมา

เป้าหมายพื้นที่ในการปลูกป่าของปีนี้  รวมทั้งสิ้น 65 ไร่  โดย แบ่งเป็น บริษัท ไทยคูณสตีล จำนวน 50 ไร่ และ บริษัท ไทยคูณเชน จำนวน 15 ไร่  จำนวนพื้นที่ป่า 65 ไร่นี้   เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวันครบรอบ 65 ปี ของการก่อตั้งกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ขึ้นมา นับตั้งแต่ปี พศ. 2500.

การปลูกป่า15 ไร่ ในรอบนี้  ที่ป่าดอยหลวง, ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวซึ่งนอกจากช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า และชุมชน แล้ว  ยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก  ลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ของกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ทั้งหมด จะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนี้  ทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์รักษ์โลกของบริษัทฯ  นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกป่า 65 ปี 65 ไร่ มุ่งสู่  Net  Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ  ด้วยเช่นเดียวกัน  

ข่าวอื่นๆ

Top