ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตระดับประเทศ รับรางวัลดีเด่น SMEs Excellence Awards 2023 สาขาความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมการผลิต

  • 28 พ.ย. 2566
  • News
  • Share :

กรุงเทพฯ 28 พฤศจิกายน 2566 คุณจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัล TMA EXCELLENCE AWARDS 2023 พร้อมมอบรางวัลองค์กรต้นแบบ SMEs EXCELLENCE AWARDS 2023 ที่มีความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมการผลิตระดับประเทศ ให้แก่บริษัท ไทยคูณเชน จำกัดโดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อเชิดชูองค์กรต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ โดยองค์กรทุกแห่งที่ได้รับการเสนอชื่อและ ได้รับรางวัลทั้งหมดในวันนี้ ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิโดยละเอียด แต่ละองค์กรไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ แต่ยังมีความโดดเด่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่าน อีกทั้งยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น และจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

ข่าวอื่นๆ

Top