ผลิตภัณฑ์

โซ่เหล็กมาตรฐานสากล

โซ่เหล็ก ตรา  ใช้มาตรฐานการผลิตสากล คือ American Standard Of Testing Material, Japanese Industrial Standard, European Standard และ Australian Standard. โดยการเลือกโซ่เพื่อนำไปใช้งานให้ถูกต้องตามคุณสมบัติของโซ่เกรดต่างๆ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์โซ่, ตารางข้อมูลทางเทคนิค และการรับน้ำหนัก หรือโทรมาสอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ ขบวนการผลิตโซ่เหล็กของบริษัท ฯ โดยปกติแล้ว มีการควบคุมวัตถุดิบ คุณลักษณะที่ต้องการ การขึ้นรูป แบบ ขนาด ควบคุมค่าความคลาดเคลื่อน และหลักเกณฑ์ในการชักตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ ตามมาตรฐานของบริษัท ฯ ที่กำหนดไว้ สำหรับการผลิตโซ่เหล็กตรา  ข้อกำหนดตามมาตรฐาน สากล ASTM, JIS, EN, AS

โซ่เหล็กมาตรฐานสากล

American Standard

รายละเอียด View more

โซ่เหล็กมาตรฐานสากล

Japanese Standard

รายละเอียด View more

โซ่เหล็กมาตรฐานสากล

European Standard

รายละเอียด View more

โซ่เหล็กมาตรฐานสากล

Australian Standard

รายละเอียด View more
Top