เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จากชื่อดั้งเดิมคือ บริษัท ตั้งคุณฮวด จำกัด โดยเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กมีนาย บักคุง แซ่ตั้ง ร่วมกับพนักงานจำนวน 30 คน ที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยผลิตและจำหน่าย โซ่เหล็ก สปริง ตู้และโต๊ะเหล็ก เก็บเอกสาร และเหล็กฉากเจาะรูเคลือบสีสำหรับทำชั้นวางของ

 1. ปี พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2520

  ปี พ.ศ. 2500 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการผลิตโซ่ ในสมัยนั้น การผลิตโซ่ใช้เครื่องจักรส่วนหนึ่ง และใช้กำลังคนช่วยส่วนหนึ่ง โดยหลังจากขึ้นรูปโซ่ด้วยเครื่องขึ้นรูปโซ่เสร็จแล้ว ต้องทำความสะอาดผิวโซ่ด้วยน้ำยาเคมี ก่อนโซ่จะถูกลำเลียงเข้าสู่ขบวนการเชื่อมข้อโซ่ให้ติดกันต่อไป โดยวิธีการเชื่อมต้องเชื่อมด้วยมือ ข้อโซ่ต่อข้อโซ่ ด้วยการวางตำแหน่งข้อโซ่ที่ต้องการเชื่อม ที่แป้นพัก แล้วใช้เท้าเหยียบ เพื่อให้อุปกรณ์แท่งทองแดง เคลื่อนตัวลงมาเชื่อมรอยต่อข้อโซ่ให้ติดกัน ทำเช่นนี้ข้อโซ่ต่อข้อโซ่ หลังจากนั้นต้องทำการแต่งรอยเชื่อมให้เรียบเสมอกัน โดยส่งต่อเข้าเครื่องแต่งรอยเชื่อม ด้วยการใช้มือวางตำแหน่งรอยเชื่อมของข้อโซ่ ที่แป้นพัก แล้วใช้เท้าเหยียบ เพื่อให้อุปกรณ์ตัดเศษขี้เหล็ก บริเวณรอยเชื่อมออกไป เพื่อให้รอยเชื่อมเรียบเสมอกัน ทำเช่นนี้ข้อโซ่ต่อข้อโซ่ จนเป็นโซ่สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน โดยได้ใช้กรรมวิธีนี้ในการผลิตโซ่เรื่อยมา
  จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2520 ช่วงเวลานี้ทางบริษัทฯได้ใช้สัญลักษณ์  เป็นเครื่องหมายการค้า โดยเป็นโซ่เหล็กเกรดธรรมดา เพื่อสำหรับใช้งานทั่วๆไป

 2. ปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2540

  ปี พ.ศ. 2521 ถึง 2540 การเชื่อมโซ่ได้มีการพัฒนาเป็น การเชื่อมอัตโนมัติด้วยเครื่องจักร โดยเครื่องจะทำการตัดเศษขี้เหล็กบริเวณรอยเชื่อมออกไปทันที เพื่อให้รอยเชื่อมเรียบเสมอกัน แต่การเชื่อมโซ่ไม่สามารถเชื่อมทุกๆข้อโซ่ ได้ต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน การเชื่อมโซ่เป็นลักษณะข้อโซ่เว้นข้อโซ่ ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องเชื่อมโซ่จำนวน 2 เครื่อง เรียงต่อเนื่องกัน เพื่อในการส่งต่อการเชื่อมโซ่ให้ครบทุกๆข้อโซ่ จนเป็นโซ่สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน โดยเครื่องจักรส่วนหนึ่งได้นำเข้าจากประเทศเยอรมัน คุณสมบัติของโซ่ที่ผลิตออกมา จึงเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยทางบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายการค้า สำหรับโซ่แรงงานนี้ ซึ่งคุณสมบัติสามารถเทียบเท่ากับโซ่เหล็กเกรด 30 มาตรฐานสหรัฐอเมริกา, เกรด M มาตรฐานญี่ปุ่น และเกรด L มาตรฐานออสเตรเลีย แต่เนื่องจากขาดขั้นตอนการ ปั้มตราสินค้า และเกรด ลงไปที่ข้อโซ่ จึงทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้เป็นมาตรฐานของบริษัทฯ เอง

 3. ปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2560

  ปี พ.ศ. 2541 เครื่องเชื่อมโซ่ได้มีการพัฒนาเป็น การเชื่อมอัตโนมัติข้อโซ่ต่อข้อโซ่ ต่อเนื่องในเครื่องเชื่อมโซ่เดียวกัน โดยเครื่องขึ้นรูปโซ่ เมื่อผลิตโซ่ออกมาแล้ว โซ่ทั้งหมดจะถูกพักไว้ เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องเชื่อมโซ่ เพื่อดำเนินการเชื่อมข้อโซ่ต่อไป จนเป็นโซ่สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
  ปี พ.ศ. 2550 เครื่องขึ้นรูปโซ่ และเครื่องเชื่อมโซ่ ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในเครื่องเดียวกัน โดยเมื่อขึ้นรูปโซ่เสร็จแล้ว ข้อโซ่ก็จะเคลื่อนตัวต่อไปเข้าสู่การเชื่อมทันที ข้อโซ่ต่อข้อโซ่ จนเป็นโซ่สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
  ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
  ปี พ.ศ. 2560 ทางบริษัทฯ ได้เพิ่ม เครื่องปั้มตราสินค้า และ เกรดโซ่, เครื่องปรับมาตรฐานรูปทรง และขนาดของโซ่, เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องชุบแข็งโซ่ และ เครื่องตัดโซ่ โดยการนี้เฉพาะเพื่อสำหรับการผลิตโซ่ มาตรฐานสากลเกรดต่างๆ และทางบริษัทฯ ได้เพิ่มสัญลักษณ์    เป็นเครื่องหมายการค้า สำหรับโซ่มาตรฐานสากลนี้ โดยผลิตตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, ยุโรป และ ออสเตรเลีย นับว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตโซ่เหล็กเกรดมาตรฐานสากลนี้ได้
   

 4. ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564

  ปี พ.ศ. 2561 ได้ก่อตั้ง บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ขึ้นบนพื้นที่ใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตโซ่คุณภาพสากลโดยเฉพาะ
  ปี พ.ศ. 2563
  28 มกราคม 2563 ได้รับใบรับรอง มอก. 747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต โดยเป็นลวดที่ใช้เสริมในเนื้องานคอนกรีตอัดแรง เช่น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานเดินท่อใต้ดินเพื่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และงานคอนกรีตทั่วไป
  7 มีนาคม 2563 บริษัท ไทยคูณเชน ได้ทำการส่งออกโซ่มาตรฐานสากลไปยังประเทศอเมริกา โดยเป็นในรูปแบบผู้ผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) เป็นรายแรกของประเทศไทย นับเป็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ของบริษัท ฯ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นบริษัท แรกในประเทศไทย และ เป็นบริษัทแรกในภูมิภาค South East Asia ที่สามารถผลิตโซ่คุณภาพ เกรดมาตรฐานสากล ได้สำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  8 พฤษภาคม 2563 ได้ทำการส่งออกโซ่มาตรฐานสากลไป ประเทศเกาหลีใต้
  ปี พ.ศ. 2564 ได้รับใบรับรอง MIT (Made In Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต และ นำเข้าเพิ่มเติม เครื่องรีดลวด และ เครื่องขึ้นรูปโซ่ คุณภาพสูง จากประเทศ เยอรมัน เพื่อรองรับการผลิตโซ่มาตรฐานสากลโดยเฉพาะ
   

 5. ปี พ.ศ.2565

  ได้รับใบรับรอง มอก. สินค้าได้มาตรฐานคุณภาพ
  ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  ระดับที่ 2 ด้วยการรณรงค์การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์ Carbon Footprint ด้วยการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
  ได้รับใบรับรองพลังงานสะอาด Solar Rooftop ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา  สินค้าโซ่ และลวดรีดเย็น ของไทยคูณเชน ผลิตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 50%  ลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 65%  ช่วยลดปริมาณกาซคาร์บอนไดออกไซด์  ลดภาวะโลกร้อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

THAI KOON CHAIN เชื่อมต่อโลก

 • ผลิตภัณฑ์ของ Thai koon Steel Group ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

แบรนด์

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา
(Go Green With Our Products)

ไทยคูณเชน

THAIKOONCHAIN
(TKC Connects The World)

ไทยคูณเชน

THAIKOONCHAIN
(Chain Of Life)

นโยบายการบริหาร

เราจะพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิผลในการผลิตสินค้าและบริการอย่างดีที่สุด เพื่อมุ่งไปสู่ระบบการบริการงานอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

ต่อลูกค้า

 1. เราจะปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้า สอดคล้องกับกฏหมายและข้อกำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 2. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า
 3. ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

ต่อพนักงาน

เราจะให้ความสนับสนุนการทำงานและการบริหารจัดการแบบธรรมาธิบาล และปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในใจ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

สังคม

เราจะร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสังคมไทย และสนับสนุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงถาวรคู่แผ่นดินไทย

...

นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

สร้างสรรค์ธุรกิจให้มีคุณค่า

ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยี

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Top