ผลิตภัณฑ์

ลวดเหล็ก

บริการงานรีดลวด ควบคุมการผลิต ตามมาตรฐาน มอก. 747-2531
ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาด 2.0 มม. ถึง 8.0 มม. โดยรับผลิตตามข้อกำหนด แบบ ขนาด ตามความต้องการ มีการควบคุมเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน และเกณฑ์การทดสอบ ตามเงื่อนไข และข้อตกลงเฉพาะงาน รับประกันงานคุณภาพด้วยใบรับรอง มอก. 747-2531 และ ใบรับรอง MIT (Made In Thailand)

Top