กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

อ่านต่อ

View more

“ปลูกเพื่อสร้าง”
 มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ปและพันธมิตรทางธุรกิจได้ทำกิจกรรมปลูกป่า “Regenarative เมล็ดพันธุ์แห่งการฟื้นฟู

 • 28 มิ.ย. 2567
 • ESG
 • Environmental

“ปลูกเพื่อสร้าง”
 มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ปและพันธมิตรทางธุรกิจได้ทำกิจกรรมปลูกป่า “Regenarative เมล็ดพันธุ์แห่งการฟื้นฟู

อ่านต่อ

View more

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

 • 21 มิ.ย. 2566
 • ESG
 • Environmental

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

View more

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

 • 17 ก.พ. 2566
 • ESG
 • Environmental

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

อ่านต่อ

View more

โครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมุ่งสู่ Net Zero

 • 7 ม.ค. 2566
 • ESG
 • Environmental

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากโครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

อ่านต่อ

View more

ประชุมร่วมกันระหว่าง กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero)

 • 2 ธ.ค. 2565
 • ESG
 • Environmental

ประชุมร่วมกันระหว่าง กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero)

อ่านต่อ

View more

ช่วยอนุรักษ์ช้างไทย ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

 • 17 ก.ย. 2565
 • ESG
 • Environmental

ครอบครัวสกุลวรรัตน์  ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสำหรับใช้ในโครงการต่างๆของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

View more

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี

 • 11 ส.ค. 2565
 • ESG
 • Environmental

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ท้องทะเล ด้วยการเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดบางแสน จ. ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สค. 2565

Top