กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

อ่านต่อ

View more

บริจาคสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษา และเครื่องคอมพิวเตอร์แก่เด็กนักเรียน ต. ดอยแก้ว จ. เชียงใหม่

 • 14 ต.ค. 2565
 • CSR

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้สนับสนุนการก่อสร้างรั้วกำแพงให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน ต. ดอยแก้ว จ. เชียงใหม่

อ่านต่อ

View more

ช่วยอนุรักษ์ช้างไทย ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

 • 17 ก.ย. 2565
 • CSR

ครอบครัวสกุลวรรัตน์  ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสำหรับใช้ในโครงการต่างๆของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

View more

บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ร่วมสร้างห้องผ่าตัด 1 ห้อง ที่ รพ. พุทธโสธร

 • 4 ก.ย. 2565
 • CSR

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดย คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท พีเอเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมมือกันสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 1 ห้อง ที่อาคารสิริโสธารักษ์ ชั้น 10 โรงพยาบาลพุทธโสธร

อ่านต่อ

View more

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ปีที่ 14 ที่วัดพระบาทน้ำพุ

 • 25 ส.ค. 2565
 • CSR

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดพระบาทน้ำพุ ต. เขาสามยอด อ. เมือง จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

View more

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี

 • 11 ส.ค. 2565
 • CSR

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ท้องทะเล ด้วยการเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดบางแสน จ. ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สค. 2565

อ่านต่อ

View more

โครงการปลูกป่า 65 ปี 65 ไร่ มุ่งสู่ Net Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

 • 29 ก.ค. 2565
 • CSR

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งโครงการปลูกป่า 65 ปี  65ไร่ มุ่งสู่ Net Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

อ่านต่อ

View more

โครงการปลูกป่า 65 ปี 65 ไร่ มุ่งสู่ Net Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

 • 20 ก.ค. 2565
 • CSR

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งโครงการปลูกป่า 65 ปี 65 ไร่ มุ่งสู่ Net Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

อ่านต่อ

View more

บริจาคท่อเหล็กให้แก่ รร. วัดศรีคัคณางค์

 • 19 ก.ค. 2565
 • CSR

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้บริจาคท่อเหล็ก จำนวน 997 กก.

อ่านต่อ

View more

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์

 • 23 มิ.ย. 2565
 • CSR

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล  ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต ให้เพื่อนมนุษย์ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

View more

พิธีลงนามความร่วมมือเรื่องการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์กับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

 • 10 มิ.ย. 2565
 • CSR

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดย คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมเซ็นต์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)

อ่านต่อ

View more

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

 • 31 มี.ค 2565
 • CSR

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร

อ่านต่อ

View more

บริจาคท่อเหล็กรักษ์โลก และเงินสด เพื่อบูรณะอุโบสถ และสร้างศาลาอนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช

 • 27 มี.ค 2565
 • CSR

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ได้บริจาคท่อเหล็กรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยคูณสตีล พร้อมเงินสด รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

หน้า 1 จาก 11 หน้า (123 ผลลัพธ์)

Top