ผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิต

1

วัตถุดิบลวด

2 รูปภาพ

2

การตรวจสอบวัตถุดิบ

2 รูปภาพ

3

การรีด/การดึงให้ได้ขนาด

4 รูปภาพ

4

การดัดขึ้นรูปข้อโซ่

3 รูปภาพ

5

การเชื่อมข้อโซ่

4 รูปภาพ

6

การตรวจสอบขนาดของข้อโซ่

5 รูปภาพ

7

การตีตราและเกรดโซ่

4 รูปภาพ

8

การชุบแข็งโซ่

4 รูปภาพ

9

การตรวจสอบคุณภาพของโซ่

4 รูปภาพ

10

การปรับมาตรฐานรูปทรง

4 รูปภาพ

11

การตัดโซ่

3 รูปภาพ

12

การจัดเรียงโซ่

3 รูปภาพ

13

การขัดเงา & การเคลือบผิว

4 รูปภาพ

14

บรรจุภัณฑ์

4 รูปภาพ

โซ่และวัตถุดิบในการผลิต

ประเภทของโซ่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ตรา
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 30 (American Standard)(PROOF COIL CHAIN) ลวดคาร์บอนต่ำ
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 43 (American Standard)(HIGH TEST CHAIN) ลวดคาร์บอน
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 70 (American Standard)(TRANSPORT CHAIN) ลวดคาร์บอน
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 80 (American Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 100 (American Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด M-MH (Japanese Industrial Standard)(STEEL CHAIN) ลวดคาร์บอนต่ำ
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด T-TH, T-DT/DAT (Japanese Industrial Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด V-VH, V-CV (Japanese Industrial Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด T-T (European Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด T-DAT/DT (European Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด L (Australian Standard)(STEEL CHAIN) ลวดคาร์บอนต่ำ
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด P (Australian Standard)(STEEL CHAIN) ลวดคาร์บอน
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด T, V200, V400 (Australian Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
ตรา
โซ่แรงงาน(HEAVY DUTY STEEL CHAIN) ลวดคาร์บอนต่ำ
ตรา
โซ่เหล็กเกรดธรรมดา(COMMERCIAL STEEL CHAIN) ลวดคาร์บอนต่ำ
Top