สันทนาการที่เกาะเสม็ด จ. ระยอง

  • 20 ส.ค. 2565
  • News
  • Share :

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยคูณเชน ได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ที่เกาะเสม็ด จ. ระยอง ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี และมิตรภาพที่ดีต่อกัน ในหมู่พนักงานทั้งหมด โดยมีการละเล่น และเกมส์ต่างๆ กิจกรรมนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็น ONE TEAM ในการทำงานร่วมกันต่อไป

ข่าวอื่นๆ

Top