กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคท่อเหล็กรักษ์โลก และเงินสด เพื่อบูรณะอุโบสถ และสร้างศาลาอนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช

  • 27 มี.ค 2565
  • CSR
  • Share :

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ได้บริจาคท่อเหล็กรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยคูณสตีล พร้อมเงินสด รวมมูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ และสร้างศาลาอนุสรณ์สถาน  พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ที่วัดธาตุน้อย ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

โดยมีเจ้าภาพร่วมสนับสนุนการบูรณะอุโบสถ และสร้างศาลาฯ ในครั้งนี้คือ คุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช), คุณชินวรณ์  บุณยเกียรติ (ประธานมูลนิธิวัดธาตุน้อยพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์)    และคุณโชคชัย องค์สันติภาพ (ประธานกรรมการบริษัท ดีเดย์กรุ๊ป)  คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจของ กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

ข่าวอื่นๆ

Top