กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

พิธีลงนามความร่วมมือเรื่องการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์กับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

  • 10 มิ.ย. 2565
  • CSR
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดย คุณสงวน  สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร  พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมเซ็นต์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)  เรื่องการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา  สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนร่วมลงนามจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   โดยโครงการนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่อเหล็กไทย ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก, โซ่เหล็ก, ลวดเหล็ก, เหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ในด้านงานการออกแบบ งานวิศวกรรม เเละงานสถาปัตยกรรม   นอกจากนี้ยังได้ทำการบันทึกข้อตกลงที่เป็นหนังสือสัญญา(MOA : Memorandum of Agreement)  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products Development), การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)   เเละโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory 4.0) อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ

Top