กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ปีที่ 14 ที่วัดพระบาทน้ำพุ

  • 25 ส.ค. 2565
  • CSR
  • Share :

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยได้ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยปีนี้เป็นปีที่14 ท่านเจ้าอาวาสพระอุดมประชาทร (พระครูอลงกต) ได้เดินทางมารับบิณฑบาต และในโอกาสนี้ได้เทศน์ธรรมโปรดต่อพนักงานด้วย

ข่าวอื่นๆ

Top