กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ร่วมสร้างห้องผ่าตัด 1 ห้อง ที่ รพ. พุทธโสธร

  • 4 ก.ย. 2565
  • ESG
  • Social
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดย คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท พีเอเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมมือกันสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 1 ห้อง ที่อาคารสิริโสธารักษ์ ชั้น 10 โรงพยาบาลพุทธโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มูลค่ารวม 5,110,400 บาท โดยกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ร่วมบริจาค เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท และบริษัท พีเอเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 3,910,400 บาท โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 คุณสงวน สกุลวรรัตน์ และ คุณอัจฉรีย์ วัชระ ตัวแทนผู้ร่วมบริจาคทั้ง 2 บริษัท ได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ของห้องผ่าตัดนี้ ให้แก่ พญ.นาตยา มิลส์. ผู้อำนวยการ รพ. พุทธโสธร โดยห้องผ่าตัดนี้สามารถเปิดใช้งานรักษาผู้ป่วยได้ในวันรุ่งขึ้น

Top