กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี

  • 11 ส.ค. 2565
  • ESG
  • Environmental
  • Share :

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ท้องทะเล ด้วยการเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดบางแสน จ. ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สค. 2565 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อช่วยรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ไขปัญหาขยะทะเลเพื่อช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทยให้กลับคืนสู่ระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไป

Top