Compensating Chain

  • โซ่เหล็ก
  • เกรด 30
  • Share :

“ลิฟท์” แบ่งเป็นลิฟท์ที่ฉุดกับลิฟต์ไฮดรอลิก และที่นิยมสุดในตลาดจะเป็นลิฟท์ที่ฉุดระหว่างการทำงานของลิฟต์ ความยาวของลวดสลิงบนด้านข้างรถและด้านถ่วงทำงานตลอดเวลาจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในน้ำหนักของสลิงลวดทั้งสองด้านของรอกขับลาก เมื่อรถที่ลงต่ำสุด น้ำหนักของลวดสลิงส่วนใหญ่ใช้กับด้านรถ เมื่อรถที่บินสูงที่สุด น้ำหนักของลวดสลิงจะใช้ไปทางด้านถ่วงเป็นส่วนใหญ่ ชนิดของการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลเมื่อลิฟต์มีความสูงเกินมากจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของการทำงานของลิฟท์ และเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ด้วยเหตุนี้เมื่อลิฟต์ยกสูงเกินจึงจำเป็นต้องตั้งค่าคอมโพเนนต์ มีน้ำหนักสมดุลการเปลี่ยนน้ำหนักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความสูง ซึ่งเป็นห่วงโซ่การชดเชยดุลลิฟท์ ดังนั้น โซ่ลิฟท์ดุลค่าตอบแทนถูกกำหนดเป็นคอมโพเนนต์สำหรับน้ำหนักของรถและการถ่วงสมดุล
 

โครงการอื่นๆ

  • โซ่เหล็ก
  • เกรด 30

งานตกแต่งภายใน หมายถึง การออกแบบเพื่อจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในอาคารและสถานที่ ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและในด้านความสวยงาม

  • โซ่เหล็ก
  • เกรด 30

ทุ่นกันแนว หรือ Line Buoy คือ แท่นพลาสติกลอยน้ำที่มีลักษณะทรงรีขนาดใหญ่ ใช้สำหรับกันแนวตามแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งในทะเล, แม่น้ำหรือตามสระว่ายน้ำโดยทั่วไป มีจุดประสงค์เพื่อใช้แบ่งสัดส่วน

Top