High Test Chain

  • โซ่มาตรฐาน ASTM
  • เกรด 43
  • Share :
โซ่เกรด 43 เป็นโซ่เหล็กคาร์บอน ความแข็งแรงสูงกว่าโซ่เหล็กเกรด 30 ใช้สำหรับผูก มัด ลากจูง และใช้ในการก่อสร้าง ห้ามใช้สำหรับการยกเหนือศีรษะ ตัวอย่าง เช่น การส่งมอบวัตถุดิบของบริษัทเรา ซัพพลายเออร์ก็จะใช้โซ่ในการยึดรัดวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบมีน้ำหนักหลายตัน สลิงผ้าจึงรับน้ำหนักได้ไม่ดีเท่าโซ่ และที่สำคัญมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอีกด้วย

โครงการอื่นๆ

  • โซ่มาตรฐาน ASTM
  • เกรด 30

งานตกแต่งภายใน หมายถึง การออกแบบเพื่อจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในอาคารและสถานที่ ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและในด้านความสวยงาม

  • โซ่มาตรฐาน ASTM
  • เกรด 30

“ลิฟท์” แบ่งเป็นลิฟท์ที่ฉุดกับลิฟต์ไฮดรอลิก และที่นิยมสุดในตลาดจะเป็นลิฟท์ที่ฉุดระหว่างการทำงานของลิฟต์ ความยาวของลวดสลิงบนด้านข้างรถและด้านถ่วงทำงาน

Top