Chain Hoist

  • โซ่มาตรฐาน ASTM
  • เกรด 80-100
  • Share :
โซ่รอก คือ รอกที่จะมีการใช้โซ่เป็นส่วนที่สำคัญในการช่วยยกสิ่งของ โดยเราจะต้องรู้ถึงน้ำหนักสิ่งของที่จะใช้ยก ต้องให้มีความสมดุลย์กันระหว่างโซ่ยกกับสิ่งของที่จะต้องใช้ยก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย ซึ่งรอกโซ่มีหลายประเภท สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน
รอกโซ่มือสาว (Chain Block) / รอกโซ่มือโยก (Level Hoist) / รอกโซ่ไฟฟ้า (Electric Chain Hoist) บริษัทไทยคูณเชนผลิตโซ่เหล็กมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นโซ่มาตรฐานตั้งแต่ ASTM Grade80, G100 ให้ลูกค้าที่นำไปใช้งาน  ตามประเภทของรอกแต่ละชนิด

โครงการอื่นๆ

  • โซ่มาตรฐาน ASTM
  • เกรด 30

งานตกแต่งภายใน หมายถึง การออกแบบเพื่อจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในอาคารและสถานที่ ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและในด้านความสวยงาม

  • โซ่มาตรฐาน ASTM
  • เกรด 30

“ลิฟท์” แบ่งเป็นลิฟท์ที่ฉุดกับลิฟต์ไฮดรอลิก และที่นิยมสุดในตลาดจะเป็นลิฟท์ที่ฉุดระหว่างการทำงานของลิฟต์ ความยาวของลวดสลิงบนด้านข้างรถและด้านถ่วงทำงาน

Top